Serveis

La Llar Residència el Maresme és un servei social de règim obert ubicat al centre de Mataró

SERVEIS

La Llar Residència el Maresme afavoreix l’autonomia de la persona per millorar la seva qualitat de vida mitjançant diferents intervencions i activitats:

 

  • Suport en les tasques de la vida quotidiana
  • Programació d’activitats segons necessitats individuals, socials i comunitàries.
  • Elaboració i seguiment del PAI ( Programa d’atenció individualitzada)
  • Seguiment terapèutic
  • Valoració individual de les necessitats socials.

ALTRES SERVEIS

A la Llar Residència també s’ofereixen altres serveis opcionals com la perruqueria, i la podologia.

 

Un professional el podrà acompanyar a les sortides si no pugessin fer-ho les persones del seu voltant.

 

Els horaris i preus estaran exposats en el taulell d’anuncis de l’entrada.

POSSIBILITAT D’ESTADA

  • Residència 24 hores
  • Possibilitat de Respir familiar

EQUIP PROFESSIONAL

Nuestro equipo multidisciplinar se compone de diferentes perfiles profesionales de salud mental, social y física. Nuestra motivación es el bienestar de nuestros pacientes.

Atenció continuada d’integradors socials

L’equip ajuda als residents en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, en allò on els residents han perdut l’autonomia. Són els professionals encarregats d’ajudar-los a fer possible una bona integració a la comunitat.

Atenció sanitària

Amb una responsable higienicosanitària i un metge psiquiatric. Aquests professionals contribueixen a recuperar o mantenir la salut de cada resident, per fomentar-ne l’autonomia i procurar-li el màxim benestar físic, psíquic i social. Son els responsables del control assistencial de cada resident, de la correcta organització i administració dels medicaments, actualització o modificació dels medicaments, de la supervisió dels menús, de les condicions higièniques de l’establiment, de l’accés dels usuaris als recursos sanitaris públics i socials.

 

 

Educació Sociocultural

L’equip d’integradors socials segueix un programa trimestral d’activitats que es basa en l’atenció a la persona segons les capacitats, les habilitats, les destreses i els desitjos per fonamentar el seu benestar general i facilitar la seva relació grupal. Tanmateix es promou la socialització, integració i manteniment dins de la població.

Treball Social

Aquesta àrea incideix en les necessitats individuals, familiars i socials dels residents. L’objectiu prioritari és ajudar al nou resident a l’adaptació, integració i convivència amb els seus companys, i afavorir la relació familiar. També s’encarrega de la gestió dels tràmits dels residents amb l’administració.

Treball Psicològic

Aquesta disciplina s’ocupa de valorar l’estat anímic dels residents, els seus trets característics, el grau d’acceptació de l’ingrés residencial i la presència d’alteracions psicològiques i de conducta. En cada cas, s’establiran les intervencions apropiades.

Mitjançant actuacions individuals o grupals l’objectiu general és aconseguir mantenir l’autonomia dels residents el màxim de temps possible mitjançant la millora o manteniment del seu estat físic.

Teràpia Ocupacional

Les intervencions d’aquesta àrea estan orientades a estimular i preservar al màxim les activitats de la vida diària. Per això es treballen habilitats les de motricitat, bimanuals i coordinació oculomotora.

Serveis generals

Administració i direcció, cuina, bugaderia i neteja.

Serveis complementaris

Perruqueria i podologia.