Teràpia per a l’Esquizofrènia

La esquizofrènia és una malaltia que provoca alteracions de la personalitat

Què és l’esquizofrènia?

L’esquizofrènia és un trastorn mental que provoca alteracions de la personalitat, altera la percepció de la realitat i provoca alteració a la conducta:

 • Pensament desorganitzat
 • Llenguatge desorganitzat
 • Trastorns afectius
 • Deliris, al·lucinacions…

És una malaltia que afecta més a homes que a dones, i acostuma a aparèixer a la joventut.

 

Tipus d’esquizofrènia

L’esquizofrènia és una malaltia que provoca alteracions de la personalitat, per això a cada persona li afecta d’una manera diferent.

A part, s’ha de tenir en compte quin tipus té la persona resident. Alguns tipus són:

 

Esquizofrènia paranoide

És una malaltia mental que no comporta alteració anatòmica observable, i la principal característica és que afecta la personalitat de l’individu, així com a àrees de la seva psicologia. Els seus símptomes es poden dividir en deliris i al·lucinacions i dèficits cognitius. La malaltia es caracteritza per trastorns tant en l’àrea de l’afectivitat, com del pensament.

 

Esquizofrènia desorganitzada

També coneguda com hebefrènica és un trastorn mental en què el comportament de l’individu pateix d’alteracions espontànies sense cap propòsit o motivació, agitació i desinhibició.

 

Esquizofrènia catatònica

La característica principal del tipus catatònic d’esquizofrènia és una marcada alteració psicomotora que pot incloure immobilitat, activitat motora excessiva, negativisme extrem, mutisme o peculiaritats del moviment voluntari.

 

Esquizofrènia residual

Quan hi ha hagut almenys un episodi d’esquizofrènia, però en el quadre clínic actual no és acusada l’existència d’idees delirants, al·lucinacions, comportament o un llenguatge desorganitzat, sobresortint principalment els símptomes negatius.

 

Esquizofrenia indiferenciada

Quan una esquizofrènia no reuneix els criteris dels subtipus anteriors o presenta diversos d’ells se li crida indiferenciada.

 

Esquizofrènia simple

Constitueix un dels subtipus de l’esquizofrènia on els símptomes positius (deliris i al·lucinacions) són mínims destacant altres alteracions.

Es caracteritza per un deteriorament insidiós de les funcions mentals i de l’afecte emocional.

 

Teràpia per a l’esquizofrènia

Com qualsevol altra malaltia, el tractament per l’esquizofrènia sempre ha de ser dictaminat per un metge especialista, a l’hospital o al gabinet mèdic de confiança del pacient. Un cop definit, la Llar Residència el Maresme realitza l’acompanyament del pacient durant tot el període que dura el tractament.

Objectius generals que es proposa la Llar Residència el Maresme:

 • Fomentar les relacions familiars e interpersonals.
 • Vincular a la persona resident a la comunitat, en la mesura de lo possible.
 • Fomentar la conversació.
 • Adquirir hàbits saludables ( horaris, dietes, higiene,…).
 • Mantenir les pautes de la medicació tal i com estan prescrites pel seu psiquiatre o metge de capçalera.
 • Augmentar la seva autoestima, autonomia i confiança.
 • Proporcionar diferents activitats i teràpies cognitiva-conductual, segons les necessitats.

No dubtis en contactar amb nosaltres si vols ampliar informació o necessites els nostres serveis.