Tractament del Trastorn Bipolar

Aquest trastorn té un component genètic que també va relacionat amb una font d'estrès que incideixi sobre la vulnerabilitat de la persona.

Què és el trastorn bipolar?

El trastorn bipolar és una malaltia mental severa que provoca canvis d’ànim poc comuns i que s’alternen d’un extrem a un altre, passant des de la eufòria (mania) a la depressió.

És una malaltia crònica i que acostuma a fer aparició durant l’adolescència o al començament de la vida adulta.

Aquest trastorn té un component genétic que també va rel.lacionat amb una font d’estrés que incideix sobre la vulnerabilitat de la persona.

Si no es tracta, no és un trastorn que inhabiliti totalment a la persona per a la seva vida quotidiana, però sí que pot afectar seriosament la seva vida social, les relacions personals, l’entorn laboral.. A més, hi ha moments on les conductes de la persona poden ser d’alt risc, tant als episodis de mania (conductes sense por a les conseqüències) com als episodis depressius (risc de suïcidi).

 

Tractament del trastorn bipolar

Els objectius generals que ens vam marcar a la Llar Residència el Maresme són:

 

  • Transmetre positivitat parlant amb calma i bon to.
  • Adquirir unes pautes de comunicació adequades.
  • Administrar correctament els medicaments pautats pel metge o psiquiatre.
  • Proporcionar teràpies per ajudar a canviar alguna conducta.
  • Seguir una rutina saludable de menjar i dormir.
  • Aprendre a reconèixer els canvis d’estat d’ànims i així restablir un equilibri personal.
  • Realitzar diferents programes de suport, animant a establir objectius assolibles.
  • Afavorir les relacions personals i interpersonals.