Teràpies psicològiques

El nostre objectiu és aconseguir que el resident millori i obtingui una bona rehabilitació.